กิจกรรม


กิจกรรมโรงเรียนโป่งเกตฯ

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:53โดยsutri2555


กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง




กิจกรรมพี่สอนน้อง

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:36โดยsutri2555



โรงเรียนจัดกิจกรรมพี่สอนน้องสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ทุกว้นอังคาร  เวลา 13.00-16.00 น.
โดยครูจัดกลุ่มให้พี่สอนน้อง  ครูผู้ควบคุมให้คำแนะนำ

กิจกรรมการเลี้ยงปลาเพื่อน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโป่งเกตฯ

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:27โดยsutri2555



นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้การปล่อยปลาด้วยตนเองในสระโรงเรียน  เพื่อน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


นักกีฬาคนสวย

โพสต์20 พ.ค. 2556 09:13โดยsutri2555


ฉลองความสำเร็จกีฬา2556

โพสต์20 พ.ค. 2556 08:58โดยsutri2555


กิจกรรมวันเด็ก2556

โพสต์20 พ.ค. 2556 08:47โดยsutri2555


กิจกรรมอำลาอาลัยพี่ ป.6 /2555

โพสต์17 พ.ค. 2556 13:27โดยsutri2555


นักเรียน ป. 6 ปีการศึกษา  2555  มีทั้งหมด  16  คน

ประชุมผู้ปกครอง2556

โพสต์9 พ.ค. 2556 20:43โดยsutri2555


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปี2556
วันที่  14  พฤษภาคม  2556

กิจกรรมวันสำคัญ

โพสต์3 พ.ค. 2555 22:54โดยsutri2555

กิจกรรมวันสำคัญ


กิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์3 พ.ค. 2555 22:06โดยsutri2555

โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในสถานศึกษา

1-10 of 11