กิจกรรมการเลี้ยงปลาเพื่อน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโป่งเกตฯ

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:27โดยsutri2555


นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้การปล่อยปลาด้วยตนเองในสระโรงเรียน  เพื่อน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


Comments