อนุบาล 1,2


นักเรียนชั้นอนุบาล

โพสต์29 เม.ย. 2557 20:03โดยsutri2555

นักเรียนชั้นอนุบาล   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   มี  ๒  ห้องเรียน  ประกอบด้วย
        อนุบาล ๑    มีนักเรียนทั้งหมด    ๖   คน            คุณครูพนมนคร  บุญโนนแต้ (ครูพี่เลี้ยง)             ผู้สอน
        อนุบาล ๒    มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๐   คน            คุณครูจตุพร  ถิ่นชีลอง  ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้สอน

1-1 of 1