ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

โพสต์19 มี.ค. 2557 23:46โดยsutri2555
โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ทำการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบชั้น ป. 6 เมื่อ วันที่  17  มีนาคม  2557 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Comments