การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ก.ค. 2557 01:48โดยsutri2555
โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนละ  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  สถานที่จัดโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
Comments