การอบรมเวปไซต์โรงเรียน

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:46โดยsutri2555
การอบรมเวปไซต์โรงเรียน  วันที่  29  เมษายน  2557
สถานที่ ห้องประชุม สพป.ชย1  โดย   ท่านรองสุรศักดิ์  ฤาชา  และ อ.พิพัฒน์ฐราษฎร์นุเคราะห์
ผู้เข้าอบรม นางสุภาวดี  ตรีเพชร  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
Comments