ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนได้ดำเนินการสร้งห้องสมุดโดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาตามเป้าประสงค์ที่วางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ก.ค. 2557 01:48โดยsutri2555

โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนละ  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  สถานที่จัดโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

การทำบุญวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ก.ค. 2557 01:31โดยsutri2555

โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  จะนำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าที่วัดอารมย์ชื่น  และวัดป่าบ้านโป่งเกต  ในวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฎาคม 2557 
ขอเชิญท่านผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาถวายเทียนพรรษาร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนค่ะ

การนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557)

โพสต์9 ก.ค. 2557 01:21โดยsutri2555

    โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  จะนำนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่  สวนนก สวนนัำ และเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  ในวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม  2557  โดยให้ผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียน

การอบรมเวปไซต์โรงเรียน

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:46โดยsutri2555

การอบรมเวปไซต์โรงเรียน  วันที่  29  เมษายน  2557
สถานที่ ห้องประชุม สพป.ชย1  โดย   ท่านรองสุรศักดิ์  ฤาชา  และ อ.พิพัฒน์ฐราษฎร์นุเคราะห์
ผู้เข้าอบรม นางสุภาวดี  ตรีเพชร  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

โพสต์19 มี.ค. 2557 23:46โดยsutri2555

โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ทำการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบชั้น ป. 6 เมื่อ วันที่  17  มีนาคม  2557 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์22 พ.ค. 2556 13:43โดยsutri2555

        โรงเรียนจำทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันอังคารที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.
ปีนี้มีผู้สมัครประธานนักเรียนทั้งหมด  ๕  คน
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
        1.เด็กหญิงภานุมาศ  ชินเขว้า  นักเรียนชั้น ป.๖  ได้คะแนนสูงสุด          ได้เป็นประธานนักเรียน
        2.เด็กหญิงปรียาภรณ์  นิยม     นักเรียนชั้น ป.๖  ได้คะแนนลำดับ2        ได้เป็นรองประธานคนที่ 1
        3.เด็กหญิงสุวารี  งาเฉลา        นักเรียนชั้น ป.๕  ได้คะแนนลำดับ3        ได้เป็นรองประธานคนที่ 2

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

โพสต์22 พ.ค. 2556 13:30โดยsutri2555

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครู   ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557

โพสต์20 พ.ค. 2556 09:49โดยsutri2555

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนวันที่  12  พฤษภาคม  2557  ปิดภาคเรียนที่  1  วันที่  10 ตุลาคม 2557กิจกรรมประจำสัปดาห์ของโรงเรียน      ปีการศึกษา  2557
วันจัทร์         จัดทำดอกไม้จันทน์ ป. 4-6   lส่วนช่วงชั้นที่  1  กิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
วันอังคาร     กิจกรรมพี่สอนน้อง  นักเรียน ป.1-6
วันพุธ          กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
วันพฤหัสฯ   กิจกรรมชุมนุม
วันศุกร์        กิจกรรมวิถีพุทธ

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

โพสต์1 ก.ค. 2555 04:16โดยsutri2555

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน 

            วันอาทิตย์ที่  12  สิงหาคม  2555  ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
พร้อมใช้งาน

          

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

    -  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์จะนำนักเรียนช่วงชั้นที่  1  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์บ้านยางบ่า ชัยภูมิ  วันที่  31  พฤษภาคม2556
   ส่วนช่วงชั้นที่  2  มีกำหนดการเพิ่มเติมว่าจะไปทุ่งกำมังค้าง  1  คืน  รอก่อนนะคะ

1-10 of 10